Svømme- og livredningsopplæring i grunnskolen

- fordi eleven skal bli trygg i, ved og på vann, svømmedyktig, og i stand til å berge seg selv og andre

Om opplæringen
 • Vanntilvenning og svømming

  Aktiviteter som støtter kompetansemålene etter 4.-, 7.- og 10. trinn, samt undervisningsopplegg.

  Vanntilvenning og svømming
 • Selvberging og livredning

  Aktiviteter som støtter kompetansemålene etter 4.-, 7.- og 10. trinn.

  Selvberging og livredning
 • Obligatorisk ferdighetsprøve

  Obligatorisk ferdighetsprøve i svømming gjelder fra høsten 2017. Denne består av sju øvelser som eleven skal gjennom - og mestre - innen utgangen av 4. trinn.

  Obligatorisk ferdighetsprøve
 • Hva skal eleven lære?

  Kompetansemål for svømming og livredning er nedfelt i læreplanen for kroppsøvingsfaget og er spesifisert etter 4.-, 7.- og 10. trinn.

  Hva sier kompetansemålene?

Kommende seminarer

 • NTNU arrangerer dagskonferanse
  NTNU, institutt for lærerutdanning arrangerer 8. september en dagskonferanse om regjeringens satsning på bedre svømmeopplæring i grunnskolen. Målgruppe for konferansen er lærere, rektorer, inspektører, lokale skolemyndigheter, studenter og lokale frivillige organisasjoner.
  NTNU, Trondheim
 • Universitetet i Stavanger arrangerer dagskonferanse
  Fredag 8. september vil institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk ved UiS arrangere en dagskonferanse om regjeringens satsing på bedre svømmeopplæring i grunnskolen.