Fall i vannet

I denne aktiviteten bør du stå på dypt vann med en livbøye.

Eleven løper fra stranden og så langt ut han/hun klarer før han/hun "stuper" forover og forsøker å være en "pil" (eller supermann) og gli så langt ut som mulig.

Eleven repeterer øvelsen, men roterer i vannet og glir så langt han/hun kan på ryggen. Deretter bruker eleven et seilbrett, svømmer utover, klatrer opp på brettet, hopper eller "faller" uti på den andre siden og svømmer innover igjen. Du sikrer med bøye. Eleven repeterer øvelsen med brettet, men faller baklengs uti. Til slutt øver eleven på å hoppe/falle slik han/hun ønsker fra brygge, båt, stupebrett, fjellknaus eller annet som er tilgjengelig.

Utstyr: Vest, badetøy eller lette klær, håndkle, varme og tørre klær, mat og drikke, livbøye og seilbrett.