Framdrift

Denne øvelsen krever minst at dere er to lærere. En lærer står på dypt vann med en livbøye, mens en annen står på land med en kasteline.

Elevene svømmer ut til læreren i vannet og innover igjen mot land. Øvelsen repeteres, men nå tar eleven imot en kasteline og bli trukket inn den siste delen. De blir bevisste på at dersom de får problemer, kan de raskt få tak i en line.

Øvelsen med kasteline repeteres, men nå svømmer elevene utover på magen og innover på ryggen. Deretter svømmer elevene ut til læreren på dypt vann. Elevene dukker og komme opp inne i livbøyen, dukker ut av bøya igjen og svømmer inn til land. Øvelsen repeteres, men de bytter til å svømme inn på ryggen.

Øvelsene med mage- og ryggsvømming og dukking gjøres flere ganger. Du gir samtidig elevene veiledning om hvordan gjøre svømmetakene mer effektive, etterhvert også med både parallelle og diagonale svømmetak (du kan supplerer med det elevene ikke har valgt til å begynne med).

Utstyr: Vest, badetøy eller lette klær, håndkle, varme og tørre klær, mat og drikke og livbøye.