Testøvelse 1 - bruk av vest

  • Kan eleven ta på vest riktig? Kan eleven falle uti, gjenvinne kontrollen og snu seg i ønsket stilling når han/hun kommer til overflaten, og ta seg inn til et fast punkt (kant, land eller båt)?

Testen utføres med badetøy