Trygg ferdsel i vann

Eleven bør kjenne til farene ved nedkjøling og kunne vurdere når og hvor det er trygt å svømme, stupe og hoppe. Eksemplevis hvordan unngå strøm som kan dra en vekk fra land, unngå steder hvor man ikke klarer å komme opp igjen, unngå å stupe/hoppe fra steder hvor det er for grunt etc.