Obligatorisk øvelse 7 - svømmedyktig (testøvelse 10)

  • Eleven skal kunne falle uti på dypt vann. Svømme 100 m på magen og underveis dykke ned og hente en gjenstand med hendene. Stoppe og hvile (imens flyte på mage, orientere seg, rulle over, flyte på rygg) samlet i tre minutter. Deretter svømme 100 m på rygg og ta seg opp på land.
Å bli svømmedyktig innebærer å beherske følgende elementer:

1. Å falle uti på dypt vann og orientere seg mot overflaten,
2. å kunne veksle mellom å svømme på mage og på rygg,
3. å kunne dykke fra overflaten,
4. å kunne flyte (innta hvilesteilling) for å hente krefter samt se hvor man er og skal svømme for å ta seg til en redning,
5. å kunne svømme en lengre distanse,
6. å kunne ta seg på land