Vindmølla med gli

Eleven sparker fra kanten, glir og svømmer en lengde med fraspark, glir og gjør fire vindmøller på magen, uten pust. Roterer deretter over på ryggen for å hvile og puste. Roterer så tilbake på magen og gjør fire nye vindmøller, uten pust.

Kan også kombineres med at i stedet for å hvile svømmer eleven fire-seks vindmøller på ryggen, før han/hun roterer tilbake på magen. Eleven kan også forsøke å rotere litt og litt mindre, slik at ansiktet kommer nærmere og nærmere vannskorpa.