Frakte flytende gjenstand

Utstyr: Flytende gjenstand, som for eksempel svømmebrett

Eleven får utdelt en flytende gjenstand, som for eksempel ett svømmebrett. Gjenstanden skal fraktes gjennom bevegelser med armene, men uten at eleven berører det.

Denne aktiviteten var tidligere en testøvelse i Utdanningsdirektoratets støtte- og veiledningsmateriell, men er nå erstattet med "obligatorisk øvelse 1"