Roterom

Utstyr: Diverse flytemidler (svømmebrett, baller, etc)

Spre mange forskjellige gjenstander utover i vannflaten (svømmebrett, baller og lignende). Eleven skal bevege seg mellom alle disse gjenstandene uten å berøre dem. Ved å gå i vannet skapes bevegelse slik at gjenstandene beveger seg. Aktiviteten kan gjøres både gående/løpende og forlengs/baklengs.

Som avsluttning kan du gi elevene i oppdrag å samle inn flest mulig gjenstander (og på den måten også få ryddet opp). En annen variant er å dele inn i flere grupper. Hver gruppe har en rokkering, og det er om å gjøre å få gjenstander inn i egen ring, uten å være nær dem med annet en rokkeringen. Trenger ikke være konkurranse.

Aktiviteten er hentet fra "Veien til svømmedyktighet" - Norges svømmeskole