Ryggcrawl

Ryggcrawl har mye til felles med vanlig crawl, men foregår på rygg med hodet i fartsretningen. I ryggcrawl bør eleven mestre alle kjernefunksjonene og rotasjon fra mage til rygg, og fra rygg til mage, i pil/I/linjeholdning om lengdeaksen.

Aktiviteter for ryggcrawl

Aktivitetene er listet opp fra det enkle til det komplekse