Kurs og tilbud

Under følger forslag til relevante kurs, seminarer, etter- og vidareutdanninger, samt tilskuddsordninger

 • Etter- og videreutdanning

  Universitet/Høgskoler som tilbyr vidareutdanning i KRØ, eller etterutdanning i svømming og livredning

  Oversikt etter- og videreutdanning
 • Livredningskurs

  Aktuelle organisasjoner/aktører som tilbyr kurs i førstehjelp, livredning og HLR

  Mer om livredningskurs
 • Øvrige kurs

  Eksempler på andre kurs som kan være relevante, som instruktørkurs, svømmekurs for voksne etc. 

  Forslag til andre relevante kurs
 • Tilskuddsordninger

  Informasjon om tilskuddsordningen for opplæring av nyankomne minoritetsspråkelige elever, samt tilskudd til svømmeopplæring i barnehager

  Informasjon om tilskuddsordninger

Aktuelle konferanser/seminar

Høsten 2017 har universitet og høgskoler landet over holdt dagskonferanser/seminar om svømme- og livredningsopplæringen i grunnskolen. 

Målgruppen for konferansene var lærere, rektorer, inspektører, lokale skolemyndigheter og frivillige organisasjoner som kan samarbeide med skolene om opplæringen.

 • Nord universitet, Bodø
  Den første dagskonferansen om svømmeopplæring i grunnskolen går av stabelen i Bodø 28.august.
  Bodø
 • NTNU
  NTNU, institutt for lærerutdanning, arrangerer 7. september dagskonferanse om svømmeopplæring i grunnskolen.
  NTNU, Trondheim
 • NTNU
  NTNU, institutt for lærerutdanning, arrangerer 8. september dagskonferanse om svømmeopplæring i grunnskolen.
  NTNU, Trondheim
 • Universitetet i Stavanger
  Fredag 8. september arrangerer UiS, institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk, dagskonferanse om svømmeopplæring i grunnskolen.
  Universitetet i Stavanger, Kjell Arholms hus
 • Høgskolen i Innlandet, Elverum
  Høgskolen i Innlandet, campus Elverum, arrangerer 13. september dagskonferanse om svømmeopplæring i grunnskolen.
  Høgskolen i Innlandet, Elverum
 • Nord universitet, Levanger
  Dagskonferanse om regjeringens satsning på bedre svømmeopplæring i grunnskolen, i Levanger 18. september.
  Levanger
 • Høgskolen i Innlandet, Hamar
  Høgskolen i Innlandet, campus Hamar, arrangerer 18. september dagskonferanse om svømmeopplæring i grunnskolen.
  Hamar
 • Høgskolen i Østfold
  Fredag 13. oktober arrangerer HiØ, Avdeling for lærerutdanning og HiØ VIDERE , dagskonferanse om svømmeopplæring i grunnskolen.
 • Dagskonferanse i Oslo
  Norges idrettshøgskole og Høgskolen i Oslo og Akershus inviterer til dagskonferansen "Nytt innen svømmeopplæringen 1.- 4. trinn". Påmeldingsfrist 15. september.
  Norges idrettshøgskole
 • Dagskonferanse i Oslo
  Norges idrettshøgskole og Høgskolen i Oslo og Akershus inviterer til dagskonferansen "Nytt innen svømmeopplæringen 1.- 4. trinn". Påmeldingsfrist 15. september.