Øvrige kurs

Norges Svømmeforbund tilbyr lærarkurs

Målet med kurset er at lærarar skal bli fagleg kjent med timeopplegget fra Norges Svømmeforbund og å styrke deira kompetanse til å følgje opp kompetansemål i læreplanen.

NSF tilbyr både halv- og heildagskurs. Begge kursa inneheld blant anna følgjande tema: organisering av symjeundervisninga, sikkerheit, vatnet sine eigenskapar, vasstilvenning og dei fire kjernefunksjonane dykke, flyte, gli og framdrift.

Meir om lærarkurset på NSF si nettside