Tilskotsordningar

Tilskot til symjeopplæring i barnehagen

Tilskotet skal gå til å gje barn i alderen 4-6 år i barnehage tilstrekkeleg opplæring slik at barna blir trygge i vatn og får betre grunnlag for å lære å symje.

Les meir om tilskotsordninga