Tilskuddsordningen for svømmeopplæring av nyankomne

Kunnskapsdepartementet har videreført tilskuddsordningen med svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever i 2020. Kommunen kan søke om inntil kr. 1 750 for hver elev. Finn din fylkesmann og søk.

Filmen er tekstet på arabisk, engelsk, norsk og somali

Tilskuddsordningen skal bidra til å styrke opplæringen for nyankomne, og kommunen velger selv hvordan opplæringen organiseres og legges opp. Ved behov kan også etnisk norske elever inkluderes i svømmeopplæringen sammen med nyankomne. Se tildelingskriterier på fylkesmannens nettsider.

Kommune, skoler og ulike tjenester på kommunenivå som Flyktningetjenesten og Frivillighetssentralen, lokale svømmeklubber og andre frivillige organisasjoner, idrett- og fritidsanlegg, folkehelsekoordinatorer, lokal universitet og høgskole, oppfordres til å søke.

Finn din fylkesmann

Agder søknadsfrist 17. april 2020

Møre og Romsdal søknadsfrist 15. april 2020

Troms og Finnmark søknadsfrist 21. april 2020

Vestland søknadsfrist 30. mai 2020

Innlandet søknadsfrist 11. juni 2020

Oslo og Viken søknadsfrist 31. mai 2020

Trøndelag søknadsfrist 15. april 2020

Nordland søknadsfrist 31. mai 2020

Rogaland søknadsfrist 2. juni 2020

Vestfold og Telemark

Les mer om evaluering av tilskuddsrdningen i rapporten:

Evaluering av tilskuddsordningen for svømmeopplæring av nyankomne