Selvberging med flytevest

Gjennom at vi ved ferdsel i, ved eller på vann ønsker klær og utstyr tilpasset det vi driver med, så finnes det mange typer godkjente flyteplagg. Felles for disse flyteplaggene er at de bare gir oppdrift slik at man blir «stående» i vannet. Forutsetningen for å benytte slike flyteplagg er at man er svømmedyktig. I denne sammenheng eksemplifiseres flyteplagg som flytevest. De bærende elementene er:

Bærende elementer

  1. Overgang til bruk av flytevest.
    Er en svømmedyktig og har fulgt progresjonen i de bærende elementene 1–19, vil overgangen fra redningsvest til flytevest gå av seg selv.

    Det er noe annet å svømme med flytevest og klær. Flytevesten kombineres ofte med «annen bekledning»; innled derfor gjerne opplæringen med flytevest tilsvarende opplæringen i selvberging med redningsvest, men nå med klær og flytevest. Elevene må vise at de har rotasjonskontroll med klær og flytevest, klarer å komme fra en stående posisjon og over i en mer horisontal posisjon, og kan ta seg (svømme) i sikkerhet.
  2. Selvberging med småbåter.
    De fleste båtulykker som fører til at noen omkommer, er med små båter. I Norge er det derfor påbudt å benytte flyteplagg i båt under åtte meter. En naturlig følge av dette er at en også må lære selvberging med båt.

    Hvilke båter en benytter i opplæringen vil variere etter hvor i landet man er, hva man har tilgang på osv. Felles for alle selvbergingsaktiviteter er at elevene bør være i flyteplagg og klær tilpasset aktuell aktivitet. De bør lære hvordan en håndterer velt med kano, kajakk, jolle eller landstedsbåt, hvordan ta seg fram fra farkosten dersom de kommer under denne, og hvordan gjenvinne kontroll i vannet. Avslutt med kameratredning og hvordan en forholder seg i påvente av hjelp.

Underveisvurdering

Underveisvurderingen skal være en integrert del av opplæringen, og skal brukes til å fremme læring, gi informasjon om kompetanse og bidra til lærelyst underveis. Her under finner du forslag til oppgaver. Gjennom å løse oppgavene, viser elevene at de har oppdaget, mestret og forstått de bærende elementene.

Oppgave 21. Overgang til bruk av flytevest
Eleven skal, iført flyteplagg og klær tilpasset aktuell aktivitet, årstid og miljø, hoppe/falle fra kant, brygge eller båt, flyte/stå i ro og gjenvinne pustekontroll, snu og orientere seg, se etter redningsmulighet, svømme (på mage, side og rygg med hodet over vann) med tydelig glifase inn til valgt redningsmulighet og ta seg i sikkerhet.

Oppgave 22. Selvberging med småbåter
Eleven skal, iført flyteplagg og klær tilpasset aktuell aktivitet, velte med kano, kajakk, jolle eller landstedsbåt, løse seg fra farkosten, gjenvinne pustekontroll og vise hvordan en forholder seg i påvente av hjelp. Avslutt med kameratredning.

Oppgavene følger de bærende elementene som beskrives i progresjonen under dette kunnskapsområdet.

Alle obligatoriske øvelser og oppgaver 

Aktiviteter

Aktiviteter du kan bruke mot de bærende elementene finner du i Badestigen på forsiden.