Svømmedyktig

Å bli svømmedyktig handler om å utvikle og kombinere de bærende elementene 1-17 til allsidige svømme- og bevegelsesferdigheter i vann.

Bærende elementer

  1. Fall i vannet – oppdage hvordan en holder hodet over vann.
    Elevene bør oppdage hvordan de ved å sculle og benytte et benspark med stor motstand kan hoppe/falle uti og holde hodet over vann.
  2. Oppdage betydningen av svømmeferdigheter.
    Elevene bør oppdage hvordan det å kunne svømme på forskjellige måter gir mestring under varierende forhold.
  3. Ta seg i sikkerhet.
    Elevene bør oppdage betydningen av et kraftfullt benspark for å klare å ta seg opp av vannet på forskjellige steder.

Underveisvurdering

Underveisvurderingen skal være en integrert del av opplæringen, og skal brukes til å fremme læring, gi informasjon om kompetanse og bidra til lærelyst underveis. Her under finner du forslag til oppgaver. Gjennom å løse oppgavene, viser elevene at de har oppdaget, mestret og forstått de bærende elementene.

Oppgave 18. Falle og holde hodet over vann
Eleven skal hoppe/falle fra lav brygge, kant eller båt og lande med saksebeinspark eller brystbeinspark, følge på og sculle med armene og holde hodet over vann.

Oppgave 19. Svømmeferdigheter
Eleven skal etter hopp/fall fra lav brygge, kant eller båt, flyte/stå i ro og gjenvinne pustekontroll, orientere seg og se etter en redningsmulighet, og svømme (på mage, side og rygg) med tydelig glifase inn til valgt redningsmulighet.

Oppgave 20. Ta seg i sikkerhet
Eleven skal med et kraftfullt beinspark ta seg opp av vannet på forskjellige steder, som f.eks. brygge, kant eller båt.

Obligatorisk øvelse 7

Eleven skal kunne falle uti på dypt vann. Svømme 100 m på magen og underveis dykke ned og hente en gjenstand med hendene. Stoppe og hvile (imens flyte på mage, orientere seg, rulle over, flyte på rygg) samlet i tre minutter. Deretter svømme 100 m på rygg og ta seg opp på land.

Oppgavene følger de bærende elementene som beskrives i progresjonen under dette kunnskapsområdet.

Alle obligatoriske øvelser og oppgaver 

Aktiviteter

Aktiviteter du kan bruke mot de bærende elementene finner du i Badestigen på forsiden.