Alarmplan

All aktivitet i, ved og på vann innbefatter en viss risiko. Dersom du skulle oppleve en kritisk situasjon i din undervisning, er det viktig at det på forhånd er utarbeidet en alarmplan. Du skal kjenne til alarmplanens innhold og hvor den er tilgjengelig. Alarmplanen skal være utformet som en «oppskrift» på hvordan du skal håndtere en uoversiktlig og kaotisk situasjon.

Viktige punkter ved alarmplanen

 • Du som står for opplæringen (undervisning og/eller tilsyn), må kunne alarmplanen. Du må raskt og riktig kunne utføre en redningsaksjon.
 • Du må raskt og lett kunne nå telefon, både inne og ute. Foregår undervisningen ute må du være trygg på at området har dekning og at du har oppladet mobil, på et tørt sted.
 • Du skal på forhånd sørge for at de nødvendige redningsmidler er tilgjengelige, som redningsstang, redningsline eller livbøye, og en båre. Disse må være klare til bruk.
 • Det bør være øvelse i bruk av alarmplanen ved starten av hvert skoleår.

Alarmplanens hovedaktiviteter

 • Ta ledelsen - Det er mange som vil hjelpe bare de får klar beskjed om hva de skal gjøre. Det er derfor viktig at èn person tar ledelsen.

  • Fremstå rolig og unngå overdramatisering. Handlingen blir mer effektiv hvis du kan roe ned en situasjon. Inkluder andre. Gi konkrete beskjeder til konkrete personer og hva du ønsker de skal gjøre.
  • Husk at krisen eller skaden har allerede oppstått og du kan bare begrense skadevirkningene og iverksette tiltak som kan bidra til å være bedre enn å ikke gjøre noe.

 • Sikre situasjonen - For å sikre at omfanget av ulykken begrenses er det viktig å hindre at flere havner i samme situasjon. Din sikkerhet kommer alltid først, deretter må du sikre andres sikkerhet (for eksempel forhindre at mange skuelystne står i veien for redningsarbeidet, eller setter seg selv i fare), og selvsagt den skaddes sikkerhet. Andre elever må rolig tas ut av vannet og føres i dusjen og/eller i sikkerhet.

 • Få oversikt - Å få oversikt over situasjonen kan være avgjørende for videre handling. Før du kan varsle nødetater må du vite hva du faktisk skal varsle om. For eksempel er det viktig å vite hvor mange elever som er i fare, og hvor lenge eleven/elevene kan ha vært under vann. Denne fasen skal ikke ta lang tid, det viktigste er å få varslet om det mest nødvendige. Har den forulykkede sluttet å puste, er det straks satt i gang hjerte-lunge redning (HLR).

 • Handle/varsle - Ring nødetatene. Si fra hvem du er, hva har skjedd og hvor du ringer fra. Oppgi nøyaktig adresse. Hold på med HLR til lege/ambulanse kan overta, eller til at vedkommende er utenfor fare. En person tar imot ambulansen og viser raskeste vei inn.

  • Valg av nummer er litt avhengig av situasjonen du står ovenfor. Har du en skadet elev som er tatt opp av vannet, trenger du hjelp fra ambulanse/helsepersonell – ring AMK 113. Trenger du hjelp til overflateredning – ring brannvesenet 110. Er en elev savnet – ring politiet 112. Befinner du deg i en situasjon som er vanskelig å avklare kan du ringe redningssentralen 02800. De vil kunne fortelle deg hva du bør gjøre og eventuelt melde videre til de rette instansene.

Det er viktig at alle undervisere, tilsyn og elever gjøres kjent med alarmplanen. Rektor bør legge til rette for at du som skal ha undervisning og tilsyn med svømme- og livredningsopplæringen, og bading, kan gjennomføre et årlig kontroll og oppfriskningskurs.

Til å kontrollere den årlige prøven bør en benytte en person som kan dokumentere instruktørkompetanse i svømme- og livredningsopplæring. Kontrolløren bør ha formelt godkjent kompetanse fra enten høgskole/universitet, Norges Livredningsselskap, Norges svømmeforbund eller annen relevant institusjon, for eksempel helseinstitusjon.

Utdanningsdirektoratets forslag til mal for alarmplan (PDF 83kb) 

 Utdanningsdirektoratets forslag til mal for kompetansebevis (PDF 155kb)