Pedagogiske verktøy

Her finnes ulike pedagogiske verktøy du kan bruke som hjelp i din undervisning.

Water Competence

Water Competence er et formidlingsverktøy og en kunnskapsbank i svømmeopplæring på mere enn 300 FullHD videoer. Videoene viser tydelige øvingsbilder på leker og øvelser innendørs og utendørs, og er satt opp i gode progresjoner.

Apple App Store

Google Play 

«Kunnskapsakvariet»

Ved å benytte et såkalt «kunnskapsakvarium», kan eleven få forståelse av hva som skal læres, samtidig som eleven selv kan gi uttrykk for hva han/hun selv ønsker å lære, og hva han/hun faktisk har lært.

En læringsfisk er i utgangspunktet en fargeløs fisk, der du som lærer kan merke noen av delene på fisken som en del av et felles mål. Andre deler av fisken kan stå blanke, slik kan eleven supplere etter hva som virker meningsfylt. Her kan en bruke ord eller symboler. Etter hvert som eleven når målene, fargelegges stadig flere deler av fisken.

Se eksempel på læringsfisk (PDF 223kb)