Selvberging og livredning

På denne siden finner du aktiviteter som kan hjelpe eleven på veien mot å bli i stand til å berge seg selv og deretter andre. Det er en glidende overgang fra å kunne ta vare på seg selv i, ved og på vann, til å være i stand til å berge en annen persons liv. Aktivitetene er derfor presentert fra det enkle til det komplekse og gjenspeiler progresjonen i kompetansemålene.

Det å skulle være i stand til å berge seg selv står i sterkt forhold til at eleven skal bli svømmedyktig. For å faktisk kunne berge seg selv må eleven først være trygg i vann, deretter kunne ta svømmetak på grunt vann, så dypere vann, og til slutt å kunne berge seg selv under mer krevende forhold.

En del av selvbergingsopplæringen innebærer at eleven får oppleve hvordan han/hun reagerer på et ufrivillig møte med kaldt vann. Dette innebærer også å erfare hvordan klær påvirker opplevelsen av temperaturen i vannet, hvordan man kommer seg opp på land, og hvordan man får igjen- og holder varmen. 

Trygg ferdsel handler om å kunne vurdere og ivareta egen sikkerhet ved aktiviteter i, ved og på vann gjennom bade- , sjø- og isvett. Det er viktig at eleven lærer å bli trygg på at han/hun kan og skal tilkalle hjelp dersom det skjer en ulykke. Eldre elever skal også lære seg førstehjelp og livredning. 

Opplæring i selvberging og livredning bør i hovedsak foregå ute, og da gjerne i et kjent nærområde som blir mye brukt til bade- og vannaktiviteter. Noe av opplæringen, spesielt i starten, bør likevel foregå innendørs. Det er spesielt viktig at den eldre eleven lærer at livredning inne i basseng skiller seg fra livredning utendørs. 

Filmene om utendørs opplæring er utviklet av Mats Melbye ved Norsk Livredningsselskap i samarbeid med Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet, HVL. Aktivitetene er basert på boka «Selvberging» Vanntilvenning, livredningsforberedende svømming, dykking (Melbye, NLS 2013).