Selvberging og livredning

På denne siden finner du aktiviteter som kan hjelpe eleven på veien mot å bli svømmedyktig, i stand til å berge seg selv, og deretter andre. Det er en glidende overgang fra trygg ferdsel ved vann, til å kunne ta vare på seg selv i og på vann, og å være i stand til å berge en annen persons liv. Aktivitetene er derfor presentert fra det enkle til det komplekse og gjenspeiler progresjonen i kompetansemålene.

Det å skulle være i stand til å berge seg selv står i sterkt forhold til at eleven skal bli svømmedyktig. For å faktisk kunne berge seg selv må eleven først være trygg i vann, deretter kunne ta svømmetak på grunt vann, så dypere vann, og til slutt å kunne berge seg selv under mer krevende forhold.

En del av selvbergingsopplæringen innebærer at eleven får oppleve hvordan han eller hun reagerer på et ufrivillig møte med kaldt vann. Dette innebærer også å erfare hvordan klær påvirker opplevelsen av temperaturen i vannet, hvordan man kommer seg opp på land, og hvordan man får igjen- og holder varmen. 

Trygg ferdsel handler om å kunne vurdere og ivareta egen sikkerhet ved aktiviteter i, ved og på vann gjennom bade- , sjø- og isvett. Det er viktig at eleven øver på trygg og sporløs ferdsel i naturen og på å tilkalle hjelp dersom det skjer en ulykke. Eldre elever skal også forstå og gjennomføre livredning i, ved og på vann ute i naturen og livreddende førstehjelp

Opplæring i selvberging i vann kan gjennomføres enten innendørs eller utendørs, eller både innendørs og utendørs. Opplæring i livredning skal foregå utendørs, og da gjerne i et kjent nærområde som blir mye brukt til bade- og vannaktiviteter. 

Filmene om utendørs opplæring er utviklet av Mats Melbye ved Norsk Livredningsselskap i samarbeid med Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet, HVL. Aktivitetene er basert på boka «Selvberging» Vanntilvenning, livredningsforberedende svømming, dykking (Melbye, NLS 2013).