Bruk av våtdrakt

Etter at elevene har blitt kjent med og mestrer bruk av vest med badetøy og ved å ha på klær, kan man gå over til å bruke våtdrakt. Elevene kan gjennomføre og øve på de samme aktivitetene de gjorde med vest i vann. Selv om våtdrakt ikke vil snu noen riktig vei i vannet, vil elevene ha erfart dette med vest og samtidig være fortrolig med de fleste aktivitetene i vann.

Aktivitetene som ligger under "trygg i vann med vest" kan også benyttes med våtdrakt!