Svømmedyktig

Kompetansemålene i læreplanen viser en progresjon i opplæringen fra 2. -10. trinn der elevene skal være svømmedyktige innen 4.trinn. Svømmeopplæringen og øvelsene i den obligatoriske ferdighetsprøven kan gjennomføres utendørs og knyttes til trygg ferdsel.

Se progresjon i aktiviteter og hvordan den obligatoriske ferdighetsprøven kan gjennomføres ute:

Obligatoriske ferdighetsprøve