Svømmedyktig

Det er åtte grunnleggende ferdigheter i svømming som må beherskes for å bli svømmedyktig. Disse ferdighetene er grunnlaget for å bli trygg i vann, for svømming, svømmedyktighet og selvberging.

  1. Hoppe/stupe på dypt vann, (falle i vannet)
  2. Dykke fra overflaten/svømme under vann, (ta seg til overflaten)
  3. Gå fra loddrett til vannrett svømmestilling, (ta seg til land)
  4. Svømme to svømmearter, mage og rygg, (ta seg til land)
  5. Puste avslappet og rytmisk tilpasset svømmeart, (ta seg til land)
  6. Rulle fra mage til rygg og omvendt, (overlevelsesflyting/kvile)
  7. Snu seg til venstre og høyre på mage og rygg, (overlevelsesflyting/kvile)
  8. Flyte med så lite bevegelse som mulig (overlevelsesflyting/kvile)