Lære å bli reddet

Det er viktig at eleven lærer å blir trygg på at de kan tilkalle hjelp, og hvordan de kan tilkalle hjelp. Det er derfor viktig at eleven kjenner til sikkerhetsrutinene ved aktiviteter i, ved og på vann. Dette etableres sammen med aktivitetene for trygg i vann med vest. Dette danner grunnlaget for sikkerhet ved bruk av våttdrakt og selvberging uten vest og våttdrakt.

Beskriv sikkerhetsrutiner nøye

Forklar eleven hvilke sikkerhetsrutiner dere skal ha under opplæringen. Si at det skal være en lærer i vannet med livbøye, - at det vil stå en annen på land med livbøye/stang. Det vil kanskje være lærer på vannet i sikringsbåt (liten gummijolle)? Forklar hvem som har tilsyn og hvor de vil være. Forklar hvilke sikringsmidler dere vil ha: båt, bøye og kasteline. Lær eleven hvordan han/hun kan påkalle hjelp; rope på hjelp, hente en voksen, ringe 113.