Øve på å bli reddet

Det er viktig at eleven øver på å blir trygg på at de kan tilkalle hjelp, og hvordan de kan tilkalle hjelp og bli reddet. Det er derfor viktig at eleven kjenner til sikkerhetsrutinene ved aktiviteter i, ved og på vann. Disse rutinene etableres sammen med aktivitetene for trygg i vann med vest, og danner grunnlaget for sikkerhet ved bruk av våttdrakt og selvberging uten vest og våttdrakt.

Hvilke sikkerhetsrutiner har vi?

Elevene skal kjenne til hvilke sikkerhetsrutiner dere skal ha under opplæringen. De vet at det skal være en voksen i vannet med livbøye, - at det vil stå en annen voksen på land med livbøye/stang/kasteline. Det vil kanskje være en voksen på vannet i sikringsbåt (liten gummijolle)? Elevene vet hvem som har tilsyn og hvor de vil være. Hvilke sikringsmidler dere vil ha som for eksempel båt, bøye og kasteline. Elevene kan øve på hvordan han/hun kaster line, bli reddet og på å tilkalle hjelp; rope på hjelp, hente en voksen, ringe 113.