Selvberging uten vest/våtdrakt

Følg samme progresjon som med vest og våtdrakt, men innledningsvis legges mer vekt på flyteøvelser.

I og med at man benytter samme progresjon som med vest og våtdrakt, vil eleven føle seg trygg på det som skjer samtidig som det vil ligge en økende utfordring knyttet til øvelsene. Antall gjentakelser er avhengig av behov, spesielt på de første øvelsene. Eleven kan også øve på svømmeutfordringer i basseng.

Aktiviteter for selvberging

Aktivitetene er listet opp fra det enkle til det mer komplekse