Trygg ved vann med vest

Den første vanntilvenningen, og opplæringen i trygg ferdsel og selvberging utendørs, skjer med bruk av vest. Her har du mulighet til å legge til rette for oppdagende og utforskende læring. Fortell gjerne eleven hvorfor de skal oppdage, men ikke hva de skal oppdage. Bruk gjerne temabaserte og tverrfaglige prosjekter ved vannkanten. 

Aktiviteter for å bli trygg ved vann med vest

Aktivitetene under er listet opp fra det enkle til det komplekse