Å bli trygg ved vann

Ved en utflukt til lokalt badevann/strand er det flere ulike ting eleven kan lære seg å ta hensyn til for å bli trygge ved vann.

Miljø

Lær eleven at når dere er i området så er det for å utforske, ikke ødelegg. Dette innebærer at dere ikke kaster søppel i naturen og at dere rydder før dere går hjem.

Logistikk

Til å begynne med er det viktig at eleven lærer å ta vare på seg selv. Dette innebærer å holde varmen, få igjen varmen, holde tøyet tørt, og å hindre at tøyet blåser bort. Lær eleven å holde orden på sine klær, ha alt i en sekk/bag osv. Et triks å lære bort er å legge klærne samme i riktig rekkefølge med tanke på at en kanskje er veldig kald når en kommer opp av vannet og har behov for å kle seg fort.

Samhandling

La eleven bli kjent med egne følelser og reaksjoner i forskjellige situasjoner. Lær eleven å ta hensyn til andre. Alle er ikke like fortrolige med vann. Noen ønsker en forsiktig tilnærming og noen blir raskere kalde en andre.

I vannkanten

La gjerne eleven plaske/sette seg ned ved vannkanten/grunt vann. La eleven selv få bestemme hvor mye han/hun vil delta på hver aktivitet. Eleven lærer at det ikke er farlig å bli våt og kald, bare en unngår å forbli kald. Sentralt i opplæringen er at eleven får erfare variasjonene i utemiljøet ved vann. Det betyr å oppleve vær og temperaturforskjeller i luft og vann, flo og fjære, og glatte overflater ved vann. Uteopplæringen bør ikke kun foregå på solskinnsdager.

"Landvett"

Eleven bør kunne gjøre rede for steder det kan være farlig å gå som foreksempel steiner og svaberg med algevekst. Eleven kan gjerne få erfare hvordan underlaget kan skifte når det går fra tørt til vått. Han/hun må også lære å holde seg unna steder der bølgene skyller opp på svaberg, og at det er viktig å bruke vest når en går på "utsatte steder" og når en fisker (også fra land!). Det er også viktig å erfare at is og rim kan gjøre brygger og steiner "såpeglatte".

Utstyr: Vest, klær etter værforhold. Bøtter og spader. Varme og tørre klær. Det som finnes av naturlige og ikke naturlige element ved vannet. Mat og drikke.