Å tilkalle hjelp

Gå gjennom varslingsrutiner sammen med eleven. Forklar at det første som må gjøres er å påkalle oppmerksomheten fra en voksen.

Eleven må vite at det er viktig være klar over hvor man er og kunne gi uttrykk for det på en forståelig måte. Eleven må kunne ringe 113, si hvem og hvor han/hun er, og hva som har skjedd.