Bruk av vest

Vis eleven hvordan han/hun skal sjekke at vesten er riktig på. Skal redningsvesten fungere slik den er ment, må den være tilpasset den enkelte og skrittstroppen må til enhver tid være festet og riktig justert. Vesten må være god å bevege seg i og lett å få av og på. Samtidig bør eleven bli fortalt at klær, forskjellig kroppsbygning, bølger, vind og uhensiktsmessige bevegelser kan forandre eller ødelegge vestens evne til å snu en person. Dette betyr at selv med redningsvest må elevene være under tilsyn.