Introduksjon til bruk av vest

Du kan først forklare eleven at en lærer seg å svømme og å berge seg selv med vest, slik at man kan ferdest trygt i, ved og på vann. La eleven selv reflektere over farene ved aktivitet ved vannet.

Før aktiviteten begynner bør eleven selv ta ansvar for egne klær, legge dem sammen og i riktig rekkefølge med tanke på å kle på seg igjen. Vis og forklar hvordan eleven selv kan sjekke at stropper osv. er i orden og festet der de skal. Så tar eleven på vesten. Deretter kan eleven leke i fjæra, gjerne bli våt, sitte å plaske med beina, lete etter krabbe og sjøstjerne etc. Når leken er ferdig kan eleven øve på å tørke seg, kle på seg, og få varmen igjen. Avslutt gjerne med å spise og drikke.