Førstehjelp

Det er viktig at du lærer eleven å kjenne igjen symptomer på lett til moderat nedkjøling og hvordan en får igjen varmen, etter et uventet fall i kaldt vann.

Oppstår en nødsituasjon er det viktig at eleven kjenner til enkle tiltak som kan gjennomføres i påvente av hjelp. Dette kan være symptomer på inhalert vann, gi en annen person frie luftveier og legge personen i sideleie. Ved lettere skader bør eleven vite om behandling av kutt/skrubbsår, stanse blødning, plaster/kompress og vurdere legevakt.

Testøvelse 14 - førstehjelp:

  • Demonstrer hvordan gi en bevisstløs person frie luftveier og legg vedkommende i sideleie.

Testøvelse 15 - førstehjelp:

  • Rense et skrubbsår eller lite kutt og dekke dette til på en slik måte at plaster – forbinding fester seg og blir sittende på plass.