Selvberging ute

Eleven bør øve på kva ein gjer dersom ein er så uheldig å falle uventa frå kaien, går gjennom isen eller fell ut av båten. Det kan vere nyttig å erfare kor vanskeleg det faktisk kan vere å kome seg på land.

Det er og mogleg å øve på å falle ut av kajakk osv innandørs, før de går ut.

Testøvelse 13 - sjølvberging

Ha på jakke, skjorte, langbukse og sko. Hopp uti på djupt vatn og hald hovudet over vatn. Sym 25 meter på magen og undervegs dykke ned og hente ein ting med hendene. Stopp, trå vatnet, scull, flyt og orientere seg, samla i eitt minutt. Sym deretter 25 m på rygg/side og ta deg opp på land.