Sikringsmiddel som pedagogisk hjelpemiddel

Det er en trygghet for eleven å bli kjent med sikringsmidlene i svømme- og livredningsopplæringen. Lyst- og lekbetonte aktiviteter med sikringsmidlene som brukes, er en god måte å bli fortrolig med vann og utstyr på, både inne og ute. Sikringsmidlene er også viktige pedagogiske redskaper i undervisningen, for læring og sikkerhet.

Aktiviteter med bruk av sikringsmidler