Trygg ferdsel i vann

Eleven bør kjenne til farane ved nedkjøling og kunne vurdere når og kvar det er trygt å symje, stupe og hoppe. Til dømes korleis unngå straum som kan dra ein vekk frå land, unngå stader der ein ikkje klarar å kome opp att, unngå å stupe/hoppe frå stader der det er for grunt osv.