Trygg ferdsel ved vann

Eleven skal utvikle kompetanse i å vurdere sikkerhet i uteaktiviteter og naturferdsel. Dette kan være å vurdere terreng og hvordan forholdene ned mot vannet kan variere med vær og vind. Vite om det er trygt å ferdes på isen. 

Isvettreglene