Trygg ferdsel ved vann

Eleven bør kunne vurdere terreng og hvordan forholdene ned mot vannet kan variere med vær og vind. Eleven bør også kunne orientering og velge et trygt veivalg året rundt, i forskjellige terreng og kunne fortelle om lokale tradisjoner knyttet til sjø og vann.

Eleven skal kunne trygg ferdsel på is. Det innebærer også å vite om høstis, våris og områder hvor isen alltid må forventes å være tynn. 

Eleven skal få kunnskap og holdninger som gjør han/henne i stand til å gjøre gode vurderinger ved all ferdsel i, på og ved vann, under varierte værforhold. 

Tryg forsikrings PDF med isvettreglene