Livberging

Det er viktig å øve livberging både inne og ute. Innendørs vil forholdene være like fra gang til gang, men det er likevel viktig å vite hvordan livberging foregår inne, og ikke minst hvor en finner de hjelpemiddel en trenger i nødsituasjon. 

Utendørs, vil forholdene variere med utemiljø og årstider. Forhold som kaldt vann, bølger, strøm og ulikt terreng og tilgjengelighet kan være utfordrende. Det er viktig at eleven forstår og kan forklare hvordan en kan gjennomføre en redning der en tar hensyn til forholdene uten å sette sitt eget liv i fare. 

For å både ivareta din egen sikkerhet og samtidig avklare situasjonen før ulykken er en realitet, benytter du prinsippet om den forlengede arm. Det betyr å bruke en gjenstand som du kan rekke ut til personen i vannet.

Direkte kontakt er ikke et alternativ med mindre du er spesielt trent, eller er en profesjonell livredder. Husk livredderens slagord: Rekk ut, kast ut, ro ut, svøm ut. 

Aktiviteter for livberging

Aktivitetene er listet opp fra det enkle til det mer komplekse