Livreddende førstehjelp

Konkretisering av kompetansemålene etter 10. trinn forklare og utføre livreddende førstehjelp kan se slik ut: Eleven skal kunne forklare alarmplan og kjeden som redder liv, kjenne igjen og behandle nedkjøling, forklare sirkulasjonssvikt og utføre hjerte- og lungeredning (HLR).

Mer om livreddende førstehjelp på NRR

 

Testøvelse 21 - livreddende førstehjelp:
  • Kunne gjenkjenne symptomer på og gi førstehjelp ved alvorlig nedkjøling, tilkalle hjelp og gjennomføre hele hjerte- og lungeredningsforløpet (HLR) på dukke (inkl. bruk av hjertestarter dersom det er tilgjengelig).