Svømmedyktig ute

Kompetansemålene i læreplanen viser en progresjon i opplæringen fra 2. -10. trinn der elevene skal være svømmedyktige innen 4.trinn. Svømmeopplæringen og øvelsene i den obligatoriske ferdighetsprøven kan gjennomføres utendørs og knyttes til trygg ferdsel.  Gode svømmeferdigheter kan føre til at overskuddet i selvbergingsevnen øker, slik at eleven er bedre i stand til å redde seg selv og andre.  

Obligatorisk ferdighetsprøve består av 7 øvelser og er en del av underveisvurderingen i opplæringen og skal bidra til å fremme læring og utvikle kompetansen svømmedyktig.

Se progresjon i aktiviteter og hvordan den obligatoriske ferdighetsprøven kan gjennomføres ute:

Obligatorisk ferdighetsprøve

Se også:

Flere aktiviteter for gli

Flere aktiviteter for hopp og stup

Aktiviteter for svømmedyktig ute

Aktivitetene er listet fra det enkle til det komplekse