Fremdrift mage med innsjekking

Eleven svømmer ut til læreren i vannet, “sjekker inn” på bøya, skifter retning ved å svømme rundt læreren, orienterer seg mot land og svømmer tilbake.  Aktiviteten repeteres, men nå tar eleven imot en kasteline og bli trukket inn den siste delen. De blir bevisste på at dersom de får problemer, kan de raskt kan få tak i en line. 

Aktiviteten kan også varieres med at “innsjekkingen” følges opp med at eleven dukker inn og ut av bøya før de svømmer innover igjen mot land.  

Denne aktiviteten krever minst at dere er to lærere. En lærer står på dypt vann med en livbøye, mens en annen står på land med en kasteline.