Fremdrift mage uten innsjekking

Eleven svømmer må mage ut til læreren i vannet, uten å ta i livbøya, skifter retning ved å svømme rundt læreren, orienterer seg mot land og fortsetter å svømme innover igjen. Aktiviteten repeteres, men nå tar eleven imot en kasteline og bli trukket inn den siste delen. De blir bevisste på at dersom de får problemer, kan de raskt kan få tak i en line. 

Denne aktiviteten krever minst at dere er to lærere. En lærere står på dypt vann med en livbøye, mens en annen står på land med en kasteline.