Obligatorisk øvelse 1 - vanntilvenning

Eleven står på grunt vann* og skal kunne sprute vann i ansiktet sitt 5 ganger eller øse vann over hodet 5 ganger.

* Grunt vann menes her fortrinnsvis navledypt vann.