Aktivitet 6 - selvberging

Ha på jakke, skjorte, langbukse og sko. Hopp uti på djupt vatn og hald hovudet over vatn. Sym 25 meter på magen og undervegs dykke ned og hente ein ting med hendene. Stopp, trå vatnet, scull, flyt og orientere seg, samla i eitt minutt. Sym deretter 25 m på rygg/side og ta deg opp på land.