Aktivitet 10 - livredderens slagord

"Rekk ut, kast ut, ro ut, svøm ut!"

Ved en gitt situasjon, velge egnet redningsmetode og forklar valget.