Crawlbeinspark og rytmisk pusting

Utstyr: Svømmebrett og svømmeføtter

Eleven ligger med brystkassen på brettet, gjør crawlbeinspark, har god linjeholdning og jobber samtidig med rytmisk pusting.

A. Eleven ser ned og "løfter hodet" fremover for å puste når han/hun trenger det (puste til siden kommer senere). Puster ut under vann - inn over vann.

B. Eleven fokuserer på å se ned når han/hun ikke puster, og sparker kontinuerlig med beina når pusten trekkes. Bruker kortest mulig tid på innpustet, holder forsiktig i brettet - det skal ikke presses den under vann når eleven puster.

C. Eleven fokuserer på balanse, linje og beinspark. Når dette mestres kan eleven forsøke uten svømmeføtter.