Crawlbeinspark ved kant

Eleven sit på kanten og gjer crawlbeinspark. Eleven går deretter i vatnet, ligg på mage/rygg og held med hendene i bassengkanten. Gjer crawlbeinspark. La eleven oppdage kor viktig det er at hovudet ligg nede i vatnet.

Etter kvart kan eleven sparke seg frå loddrett til vassrett stilling. Minn han/ho på å at hovudet skal liggje nede i vatnet i vassrett stilling