Fremdrift ved sculling

Det første armtaket eleven lærer er sculling. Det gjøres ved at eleven lager et 8-tall med hender og underarmer. Fortell eleven at det gjelder ikke å trekke med skuldrene, men kun bevege underarm/hånd. Begynn gjerne innlæringen med føttene på kanten av bassenget. Stå så sammen med eleven i vannet og lag 8-tall med hendene - la eleven oppdage presset på hender og underarmer.  Klarer han/hun å lage en fancy malstrøm?