Hopp og fremdrift med rotasjon

Eleven hoppar frå bassengkanten - let kroppen synke til botnen - gjer kroppen til ein ball - flyt opp til overflata - strekkjer armar og bein slik at kroppen blir som ei pil på magen - gjer crawlbeinspark slik at eleven får framdrift - dreiar kroppen på ryggen - gjer beinspark - pustar roleg ut og inn.