Obligatorisk øvelse 5 - gli og fremdrift

Eleven skal kunne kombinere aktivitetane hoppe − flyte opp og puste – deretter senke seg ned under vatn og sparke i frå veggen som ei pil (linjehaldning) og gli minst 5 m på magen under vatn utan arm- og beinrørsler – gli mot overflata - puste - gjere krålbeinspark med armane strekt fram og ansiktet ned i vatnet i 4-5 m - dreie over på ryggen – gjere ryggbeinspark med armane langs sida eller over hovudet i 4-5 m.