Sculling med rotasjon

Eleven ligger i linjeholdning på magen, med armene ut til siden, i skulderhøyde - ser ned mot bunnen - utfører scullingbevegelser og skaper fremdrift - hjelper til med beinspark slik at han/hun får større fart - løfter hodet eller dreier det til siden når han/hun må puste - dreier kroppen på ryggen - skaper fremdrift med scullingbevegelser med armene ved hoften - øker farten ved å sparke med beina - puster regelmessig - linjeholdning.