Stup og crawl

Eleven stuper uti på dypt vann - svømmer 12,5m på magen - skifter retning - svømmer 2-3m mot startstedet - stopper - flyter i 30 sekunder - svømmer på ryggen tilbake til utgangspunktet.