Sverdfisk

Eleven sparkar i frå på kanten og glir. Når farten stoppar opp startar eleven med crawlbeinspark, held pusten og sparkar så langt han/ho klarar.