Gli

Gli er ein av dei fire kjernefunksjonane. Å gli under vatn, eller i overflata, er flyting i rørsle. Det gir eleven muligheit til å erfare og påverke motstanden i vatnet.

Å gli har føresetnad at eleven er trygg i vatn, kan dykke og flyte, både på mage og rygg. God linjehaldning ved fråspark og under symjing gjer at eleven kan spare mykje krefter og kome seg lengre på kvart tak. Det er derfor viktig at eleven lærer å ha god linjehaldning frå han/ho stuper/hopper uti, eller sparkar i frå veggen.

Aktiviteter for gli

Aktivitetene under er listet opp fra det enkle til det komplekse