Gli

Gli er ein av dei fire kjernefunksjonane. Å gli under vatn, eller i overflata, er flyting i rørsle. Det gir eleven muligheit til å erfare og påverke motstanden i vatnet.

Å gli har føresetnad at eleven er trygg i vatn, kan dykke og flyte, både på mage og rygg. God linjehaldning ved fråspark og under symjing gjer at eleven kan spare mykje krefter og kome seg lengre på kvart tak. Det er derfor viktig at eleven lærer å ha god linjehaldning frå han/ho stuper uti, eller sparkar i frå veggen.

  • Eleven skal kunne kombinere aktivitetene hoppe − flyte opp og puste – deretter senke seg ned under vann og sparke i fra veggen som en pil (linjeholdning) og gli minst 5 m på magen under vann uten arm- og beinbevegelser – gli mot overflaten - puste - gjøre krålbeinspark med armene strukket frem og ansiktet ned i vannet i 4-5 m - dreie over på ryggen – gjøre ryggbeinspark med armene langs siden eller over hodet i 4-5 m

Aktiviteter for gli

Aktivitetene under er listet opp fra det enkle til det komplekse